Veiligheid

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Wij streven er naar dat iedere werknemer na een dag werken weer veilig en gezond thuis kan komen. Een veilige werkdag is een dag waarbij wij zorgen voor onszelf, voor elkaar en voor de samenleving als geheel. Dit kunnen we bereiken door samen te werken aan een proactieve (sociale) veiligheidscultuur. Elkaar aan te spreken en te melden over (on)veiligheid, onze medewerkers te voorzien in goede beschermingsmiddelen, veiligheidsmaatregelen te treffen en interesse te tonen in de medemens. Wanneer we bewust zijn van de gevaren om ons heen en we dit delen met elkaar, kunnen we de veiligheid voor elkaar waarborgen.

Om deze veiligheidsbewustwording vast te houden, hebben we ons laten certificeren voor de Veiligheidsladder (SCL) trede 2. Deze trede hebben wij met trots gehaald en ons doel is om de ladder verder te beklimmen.

Mocht u opmerkingen, vragen of verbeterpunten hebben voor ons op het gebied van veiligheid, dan kunt u deze melden via ons mailadres: veiligheid@polybouw.nl.

De Safety Cuture Ladder (SCL) stimuleert bewust veilig werken en wordt nu veel gebruikt binnen de sectoren Energie, bouw, Infrastructuur en Chemie. De SCL is een internationaal certificatieschema dat o.a. in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België wordt ingezet.

Afbeelding bij Veiligheid
Afbeelding bij Veiligheid
Afbeelding bij Veiligheid
  • Afbeelding bij Veiligheid
  • Afbeelding bij Veiligheid
  • Afbeelding bij Veiligheid