Maatregelen i.v.m. Corona
CORONA-VIRUS (COVID-19)

Het Coronavirus houdt Nederland opnieuw volledig in zijn greep. Met elkaar vechten we tegen het verder verspreiden van dit virus. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, onderaannemers, klanten en leveranciers is voor ons op dit moment het allerbelangrijkste. Daarom heeft Polybouw intern verschillende maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken en ons kwaliteitsniveau te kunnen borgen. We volgen daarbij uiteraard de officiële richtlijnen van het Kabinet, de GGD en het RIVM.

Naast de interne maatregelen zijn er ook maatregelen genomen ten aanzien van externe contacten.
•    Bezoek bij Polybouw wordt beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Ons kantoor is fysiek niet gesloten, maar mag enkel bezocht worden na vooraf telefonisch overleg.
•    Bezoek van medewerkers van Polybouw aan onderaannemers, klanten en leveranciers wordt zoveel mogelijk opgeschort. 
•    Monteurs werken, waar nodig, met een niet-medisch mondkapje en handschoenen. Ook beschikken zij over desinfecterende middelen in hun bus.
•    Opdrachtgevers zijn/worden geïnformeerd over hoe we werken en wat we wel of niet doen.

Elke dag kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, waaraan we ons zullen moeten aanpassen. Onze werkzaamheden gaan op dit moment onverminderd door en tot nu toe zijn wij in staat om ons werk te blijven doen binnen de gestelde kaders en richtlijnen. Daar waar dat toch niet kan, bekijken we per situatie, uiteraard in overleg met onze klanten, onderaannemers en leveranciers, welke alternatieve mogelijkheden er zijn.

Als de ontwikkelingen rondom het Coronavirus van invloed zijn op de afspraken die u maakt of heeft gemaakt met Polybouw, dan verwachten we dat we hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Wij kunnen dan, zo nodig, actie ondernemen. Dit altijd in overleg met u als onderaannemer, klant of leverancier. Communicatie is hierbij het allerbelangrijkste.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we op een goede en veilige manier door kunnen werken.
 

Afbeelding bij Maatregelen i.v.m. Corona