Corona-virus (COVID-19)

In verband met het Corona-virus (COVID-19) zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen die de kans sterk verkleinen dat u of onze medewerker besmet raakt met dit virus. Wilt u de tijd nemen om de onderstaande zaken te lezen?

Onze service-afdeling is op dit moment beperkt tot alleen spoedgevallen. We zullen wel contact met u opnemen, maar afspraken worden in principe niet vastgelegd.

Wat verwachten wij van u:

- Als klant van Polybouw, heeft u op dit moment geen klachten die gerelateerd kunnen worden aan het Corona-virus (COVID-19), zoals koorts, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid, etc.
- U bent de laatste 2 weken niet in risicovolle gebieden geweest (Italië, Oostenrijk, Noordrijn-Westfalen (Duitsland), Madrid, China, Hong Kong, Zuid Korea, Iran). De lijst met risicovolle gebieden is bepaald door het RIVM en kan per dag verschillen.
- Houd afstand tussen elkaar van minimaal 1,5 meter en schud geen handen.
- De medewerker van Polybouw heeft bij u, als klant van Polybouw, de mogelijkheid om zijn handen te wassen met water en zeep en zijn handen aansluitend af te drogen met een papieren handdoek/droogdoek.
- De medewerker van Polybouw kan te allen tijde adhoc beslissen om niet bij u, als klant van Polybouw, aan het werk te gaan. De medewerker van Polybouw zal u dan laten weten dat hij, uit preventief oogpunt, niet aan het werk gaat. De medewerker van Polybouw zal deze beslissing direct doorgeven aan zijn of haar leidinggevende.

Tijdens een ingelaste toolboxmeeting zijn onze monteurs op de hoogte gebracht van de volgende zaken (vanuit het RIVM):

- Houd afstand met de klant van minimaal 1,5 meter.
Schud geen handen.
Betreed geen huizen/panden van bewoners/gebruikers die ziek zijn of in quarantaine zijn wegens het coronavirus. Leg aan de klant uit dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt zodra de gezondheidsklachten over zijn.
Indien je het niet vertrouwt (koorts, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid, etc. bij de klant of bij jezelf), leg dan aan de klant uit dat je, uit preventief oogpunt, niet aan het werk gaat. Neem dan contact op met je leidinggevende.
Was regelmatig je handen.
Droog je handen af met papieren handdoekjes.
Maak regelmatig je telefoon en/of tablet schoon.
Als je moet niezen of hoesten, doe je dit in je elleboog.
Neem papieren zakdoekjes mee, zodat je deze kunt gebruiken en gooi deze na één keer gebruiken weg.

Afbeelding bij Corona-virus (COVID-19)